• ISO-certifierad leverantör

  Godkända enligt 9001 och 14001.

För information om hur Ni återvinner våra produkter, vänligen kontakta Er kommun för lokala bestämmelser.ISO-certifierade

Kvalité och miljö har alltid legat oss varmt om hjärtat. Därför känns det otroligt bra att vi från och med 24:e september 2013 är certifierade enligt
ISO 9001 & 14001. Certifieringen har varit en mycket spännande process och vi har under resans gång fått flera nya verktyg.
Med hjälp av dessa kan vi ännu bättre säkerställa kvalitén på våra produkter samtidigt som vi alltid har kontroll på hur vi påverkar vår miljö.
Här finns vårt ISO Certifikat 9001 för nedladdning.
Här finns vårt ISO Certifikat 14001 för nedladdning.

Vi värnar om miljön!

Miljöpolicy

Trycket har ett ansvar mot miljön liksom mot kunder, anställda, ägare och samhället.
 • Vi skall minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
 • Vi ska minst uppfylla de lagar och krav som samhället ställer på oss.
 • Vi ska hushålla med råvara, material och energi.
 • Vi ska ha en väl fungerande källsortering.
 • Vi ska arbeta miljöinriktat med kunder och leverantörer.
 • Vi ska genom ständiga förbättringar minska vår totala miljöpåverkan.
 • Vi ska arbeta förebyggande med aspekter för att minska föroreningar.
 • Vi ska tänka långsiktigt och hållbart i alla led genom tillämpning av livscykelperspektivet
  för att förhindra att miljöpåverkan oavsiktligt flyttas till annan del av livscykeln.
 • Kvalitetspolicy

  Trycket är en tillförlitlig och flexibel leverantör av profilerade produkter.
  Engagemang och kompetens kännetecknar vår verksamhet och kunden ska alltid
  få ett vänligt och professionellt bemötande.
  Vi erbjuder snabba leveranser där vi lovar det vi kan hålla, och håller det vi lovar.
  Vi ska uppfylla de krav vi berörs av, samt ständigt arbeta med att förbättra vår verksamhet.
  Vi på Trycket Dalarna arbetar ständigt för att förbättra vår miljöpåverkan och arbetsmiljö.